Advocaten Amersfoort en Nunspeet

mr. E. (Ellen) van de Burgwal

mr. E. (Ellen) van de Burgwal

Advocaat

Ellen van de Burgwal, specialist Personen- en Familierecht

+31 (0) 33 463 46 36/ vandeburgwal@keistadadvocaten.nl

“Regelen waar mogelijk en procederen waar nodig”

Ellen van de Burgwal werd in 2011 beëdigd als advocaat. Zij is gespecialiseerd in het personen- en familierecht.

"Als advocaat sta ik voor u als cliënt. Ik sta bekend om mijn duidelijkheid en betrokkenheid. Juridische puzzels leggen is wat ik graag doe, maar ik kijk ook naar een pragmatische oplossing voor het geschil. In familierecht zaken – vooral als er kinderen bij betrokken zijn – dient het de voorkeur te hebben om in goed overleg tot afspraken en regelingen te komen. Ik zet mij daarvoor in en het belang van u (en uw kinderen) staat daarbij voorop. Het maken van goede afspraken is echter niet altijd mogelijk. Procederen is dan vereist. Als procesadvocaat ken ik de wegen en indien nodig aarzel ik niet om een procedure te starten."

Ellen staat als personen- en familierecht advocaat geregistreerd in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten.


mr. L. (Lucas) Kruiswijk

mr. L. (Lucas) Kruiswijk

Advocaat

Lucas Kruiswijk, specialist Arbeidsrecht, en Contractenrecht

+31 (0) 33 463 46 36/ kruiswijk@keistadadvocaten.nl

“Vroegtijdige betrokkenheid voorkomt procederen achteraf”

Lucas Kruiswijk werkt sinds 2009 als advocaat. Contracten- en arbeidsrecht vormen zijn specialiteit.

"Ik denk mee met ondernemers in oplossingen, onder andere op het gebied van personeelszaken. De rol van hr-adviseurs en leidinggevenden wordt regelmatig onderschat. Om ondernemers te helpen met het inrichten van hun personeelsbeleid word ik graag vroegtijdig betrokken. Goed voorwerk voorkomt procederen achteraf. Dat geldt ook voor het sluiten van contracten. Een goed contract beperkt het risico op procedures. Mijn passie is het uitzoeken van complexe vraagstukken. Ik vind het elke keer fantastisch om mijn klanten totaaloplossingen aan te bieden, met oog voor alle belangrijke details.”

In 2016 heeft Lucas met succes de postacademische specialisiatie opleiding Grotius Arbeidsrecht afgerond. Grotius specialisatieopleiding Arbeidsrecht geeft in de praktijk toepasbare gespecialiseerde informatie over het arbeidsrecht en biedt op gevorderd niveau een wezenlijke verdieping van kennis en inzicht in dit dynamische rechtsgebied.

Lucas is als specialist aangesloten bij de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland welke vereniging het kwaliteitskeurmerk van de Nederlandse Orde van Advocaten draagt. Lucas staat als arbeidsrecht advocaat geregistreerd in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten.

Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland Kwaliteitskeurmerk Orde van Advocaten

mr. H. (Hester) Seton

mr. H. (Hester) Seton

Advocaat

Hester Seton, specialist Strafrecht en Arbeidsrecht

+31 (0) 33 463 46 36 / seton@keistadadvocaten.nl

“Outside the box denken voor het beste resultaat”

Hester Seton is vanaf 2000 werkzaam als advocaat. Zij is gespecialiseerd in het strafrecht en arbeidsrecht.

“Ik sta pal naast de mensen en ondernemingen die bijstand nodig hebben. Of het nu gaat om een diefstal, fraude of een zwaardere verdenking, een ontslag op staande voet of een beëindiging met wederzijds goedvinden. Ik denk ‘out of the box’, om vervolgens samen met de cliënt voor het maximaal haalbare resultaat te gaan. Ik grijp kansen op het gebied van mediation als ze er zijn, maar ga een pittige juridische strijd zeker niet uit de weg. Vanuit maatschappelijke betrokkenheid doe ik mijn werk met hart en ziel en leid ik een zaak naar het best haalbare resultaat.”

Hester Seton is lid van de specialisatievereniging:
* Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA).
Hester staat als strafrecht advocaat geregistreerd in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten.

Hester Seton is mobiel bereikbaar op: 06 - 10 38 21 31


mr. X.B. (Xander) Sijmons

mr. X.B. (Xander) Sijmons

Strafrechtadvocaat

Xander Sijmons, specialist Strafrecht

+31 (0) 33 463 46 36 / sijmons@keistadadvocaten.nl

"Elk detail in een zaak kan ertoe doen!"

Xander Sijmons werd in 2002 beëdigd als advocaat. Hij is gespecialiseerd in strafrecht.

“Voor mijn cliënten zoek ik werkelijk alles uit. Elk detail in een zaak kan ertoe doen. Ik ben erg gedreven in het uitpluizen van wet- en regelgeving. Daarbij maak ik geen onderscheid in de omvang van de zaak. De kwaliteit van mijn werk staat voorop, in dienst van de cliënt. Mijn ruime ervaring en kennis werp ik hierbij in de strijd. Ik zal altijd eerlijk zeggen wat de kansen zijn. Een open verstandhouding vind ik dan ook erg belangrijk. Graag investeer ik daarin, ik sta dag en nacht voor mijn cliënten klaar.”

Strafrechtadvocaat Sijmons is lid van twee specialisatieverenigingen:
* Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA).
* Stichting Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers (Stichting LANGZS)
Xander staat als strafrecht advocaat geregistreerd in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten.

Xander Sijmons is mobiel bereikbaar op: 06 - 28 69 55 05


mr. S.M.J. (Susanne) van de Ven

mr. S.M.J. (Susanne) van de Ven

Advocaat en mediator

Susanne van de Ven, specialist Personen- en Familierecht

+31 (0) 33 463 46 36 / vandeven@keistadadvocaten.nl

“Beide partijen kunnen baat hebben bij mediation”

Susanne van de Ven is advocaat sinds 2009. Ze is gespecialiseerd in personen- en familierecht.

“Bij mij kan iedereen rekenen op eerlijkheid en no nonsense. Ik zeg graag waar het op staat. Een toekomstbestendige oplossing heeft bij mij prioriteit. Als mediator draag ik bij aan passende afspraken tussen partijen. Waar mediation niet tot een goede regeling leidt, schuw ik een gerechtelijke procedure niet. Dan sta ik mijn mannetje. In de zorgvuldige afweging van alle belangen staat het belang van mijn cliënt voorop. Ik schep orde, in een sfeer van vertrouwen en samenwerking.”

Susanne is lid van de specialisatievereniging:
* de vereniging van FamilierechtAdvocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS).
Susanne staat als personen- en familierecht advocaat geregistreerd in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten.


mr. drs. D.M.A. (Denise) van Zijl

mr. drs. D.M.A. (Denise) van Zijl

Advocaat

Denise van Zijl, specialist Ondernemingsrecht

+31 (0) 33 463 46 36 / vanzijl@keistadadvocaten.nl

“Ik onderscheid mij door de inzet van mijn juridische, financiële en fiscale kennis.”

Nadat Denise in 1994 haar studie Nederlands recht (specialisatie ondernemingsrecht) aan de Rijksuniversiteit Utrecht had afgerond, is zij in 1996 afgestudeerd voor de studie Fiscaal recht aan de Universiteit van Amsterdam.

Al tijdens haar laatste studiejaar (1996) is zij als belastingadviseur in dienst getreden bij Price Waterhouse Coopers. Hier heeft zij ruim 9 jaar ondernemers geadviseerd op het gebied van het fiscaalrecht, ondernemingsrecht en contractenrecht (o.a. bedrijfsovernames, reorganisaties en estate planning).

In januari 2006 heeft Denise zelf als ondernemer succesvol een fiscaalrechtelijke en ondernemingsrechtelijk adviespraktijk opgezet, van waaruit zij als fiscaal en juridisch adviseur veel MKB-bedrijven en accountantskantoren heeft geadviseerd en begeleid.

In 2017 is Denise beëdigd als advocaat en sinds september 2019 werkzaam als advocaat bij Keistad Advocaten. Zij zet thans als advocaat haar expertise op het gebied van het ondernemings- en fiscaalrecht in voor ondernemers.

Denise staat als ondernemingsrecht advocaat geregistreerd in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten.