Advocaten Amersfoort en Nunspeet

mr. L. (Lucas) Kruiswijk

mr. L. (Lucas) Kruiswijk

Advocaat

Lucas Kruiswijk, specialist Arbeidsrecht, en Contractenrecht

+31 (0) 33 463 46 36/ kruiswijk@keistadadvocaten.nl

Het is zijn kracht om iedere zaak tot de bodem uit te zoeken en voor elke onderneming de best mogelijke oplossing te creëren.

Momenteel heeft Lucas met name zakelijke klanten, maar hij staat ook regelmatig particulieren bij. Hij voltooide een studie privaatrecht aan de Universiteit Utrecht en werkte vervolgens een aantal jaren bij een rechtsbijstandverzekeraar. Daar legde hij zich met name toe op letselschade. Na vier jaar wilde hij zijn zich meer richten op de procespraktijk. Hij stapte over naar de advocatuur en kreeg veel te maken met zakelijke cliënten. Het is zijn kracht om iedere zaak tot de bodem uit te zoeken en voor elke onderneming de best mogelijke oplossing te creëren. In 2012 werd hij partner bij Labee, waar hij zich richt op arbeidsrecht en contractenrecht.

In 2016 heeft Lucas met succes de postacademische specialisiatie opleiding Grotius Arbeidsrecht afgerond. Grotius specialisatieopleiding Arbeidsrecht geeft in de praktijk toepasbare gespecialiseerde informatie over het arbeidsrecht en biedt op gevorderd niveau een wezenlijke verdieping van kennis en inzicht in dit dynamische rechtsgebied.

Lucas is als specialist aangesloten bij de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland welke vereniging het kwaliteitskeurmerk van de Nederlandse Orde van Advocaten draagt.

Lucas levert in het arbeidsrecht en contractenrecht het maatwerk dat je van een succesvolle muzikant kunt verwachten.

Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland Kwaliteitskeurmerk Orde van Advocaten

mr. K.B. (Kees) Larooij

mr. K.B. (Kees) Larooij

Advocaat

Kees Larooij, specialist Personen- en Familierecht

+31 (0) 33 463 46 36 / larooij@keistadadvocaten.nl

Kees slaagt er als geen ander in om de emotionele lading die een (juridisch) geschil met zich brengt evenveel aandacht te geven als de juridische kwalificaties.

Kees Larooij is sinds 2006 werkzaam als advocaat, vanaf 2010 vooral op het gebied van het personen- en familierecht.

Sinds 2010 heeft hij zich gespecialiseerd in het personen- en familierecht en is hij lid van de vereniging van FamilierechtAdvocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS). Kees heeft zowel de specialisatieopleiding Familierecht als de specialisatieopleidingen Scheidingsmediation met goed gevolg afgerond.

Kees heeft aan de lerarenopleiding te Leeuwarden (Ubbo Emmius) Nederlands en maatschappijleer (2e graads) en aan de lerarenopleiding te Amsterdam (Hogeschool Holland) maatschappijleer (1e graads) gestudeerd. Vanaf 1992 heeft hij in het middelbaar onderwijs gewerkt, eerst als docent maatschappijleer en later ook als docent Nederlands. Tevens is hij in die periode vertrouwenspersoon (opvang van leerlingen die extra aandacht behoeven) geweest.

In 2000 is Kees in deeltijd Nederlands Recht gaan studeren aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. In 2005 is hij afgestudeerd, waarna hij te Den Haag is begonnen te werken als advocaat in de algemene civiele rechtspraktijk.

Als scheidingsbemiddelaar en als advocaat probeert Kees de emotionele lading die een (juridisch) geschil met zich brengt evenveel aandacht te geven als de juridische kwalificaties. Een oplossing hoeft wat hem betreft niet per se juridisch het onderste uit de kan halen. Vaak houdt een oplossing die emotioneel positief ontvangen wordt het langer en beter dan een met veel moeite en tijd afgedwongen eenzijdig gelijk.

Vanaf 2008 is Kees lid van de adviescommissie bezwaarschriften van de gemeente Purmerend. Verder is hij voorzitter van de cliëntenraad van het Meander Medisch Centrum.


mr. H. (Hester) Seton

mr. H. (Hester) Seton

Advocaat

Hester Seton, specialist Strafrecht en Arbeidsrecht

+31 (0) 33 463 46 36 / seton@keistadadvocaten.nl

Hester verdedigt uw belang met een fluwelen hamer.

Mr. Hester Seton (1976) is vanaf 2000 werkzaam als advocaat. Zij is gespecialiseerd in strafrecht en lid van de NVSA.

Zij behartigde de belangen van vele verdachten in grote en kleinere strafzaken in het hele land. Naast het bijstaan van cliënten in commune strafzaken (moord, doodslag, zeden, diefstal, mishandeling etc.) behartigt strafrechtadvocaat mr. Seton sinds 2010 ten overstaan van de internationale strafkamer te Den Haag ook de belangen van een tweetal cliënten, die onder meer verdacht worden van lidmaatschap aan een vermeende internationale terroristische organisatie, Tamil bevrijdingsorganisatie LTTE.

Mr. Seton heeft haar studie Nederlands Recht gevolgd aan de Universiteit van Utrecht, met als afstudeerrichtingen Strafrecht en Arbeidsrecht & Sociaal Zekerheidsrecht. Naast een specialisatieopleiding op het gebied van het strafrecht (Pompe Instituut) heeft zij tevens een specialisatieopleiding in het arbeidsrecht (Grotius Acadmie) succesvol afgerond.

Zowel op het gebied van personen- en familierecht als op het gebied van strafrecht heeft mr. Seton in het verleden gastcolleges gegeven aan de Hogeschool van Rotterdam, Den Haag en Urecht.

Naast strafrecht houdt mr. Seton zich bezig met arbeidsrecht.


mr. X.B. (Xander) Sijmons

mr. X.B. (Xander) Sijmons

Strafrechtadvocaat

Xander Sijmons, specialist Strafrecht

+31 (0) 33 463 46 36 / sijmons@keistadadvocaten.nl

Xander blijft Justitie een stap voor!

Mr. Xander Sijmons (1976) studeerde rechten in Utrecht. In 2001 werd hij beëdigd tot advocaat. Sijmons heeft in 2010 de specialisatieopleiding stafrecht aan het Willem Pompe Instituut met goed gevolg afgerond.

Als strafrechtadvocaat behandelt Sijmons zowel commune strafzaken (moord, doodslag, geweld, diefstal, zeden, et cetera) als strafzaken waarvoor specifieke kennis is vereist, zoals fraude- en verkeersstrafzaken.

Typerend voor zijn werkwijze is de vastberadenheid van Sijmons, die is gestoeld op een gedegen voorbereiding van de zaak. Daarbij wordt geen door hem onderscheid gemaakt naar de omvang van de zaak. De kwaliteit staat steeds voorop.

Een belangrijk onderdeel in de dienstverlening is de informatieverschaffing en advisering gedurende een strafzaak. Als verdachte is het immers belangrijk te weten wat de kansen zijn. Een open verstandhouding met de cliënt is daarbij van groot belang.

Indien de uitspraak van een rechter daartoe aanleiding geeft, stelt Sijmons hoger beroep of cassatieberoep in. De afweging wordt evenwel steeds in samenspraak met de cliënt gemaakt, want zijn belang staat steeds voorop!

Strafrechtadvocaat Sijmons is lid van drie specialisatieverenigingen:
* Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA).
* Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken (VCAS) (aspirant-lid).
* Stichting Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers (Stichting LANGZS) (aspirant-lid).


mr. S.M.J. (Susanne) van de Ven

mr. S.M.J. (Susanne) van de Ven

Advocaat en mediator

Susanne van de Ven, specialist Personen- en Familierecht

+31 (0) 33 463 46 36 / vandeven@keistadadvocaten.nl

Als specialist personen- en familierecht slaagt ze er in om elke situatie te doorgronden en tot de beste juridische hulp te komen.

Opgegroeid in Amersfoort, ging Susanne voor haar studie rechten naar de Rijksuniversiteit Groningen. Als student liep ze stage bij Labee Advocaten. Ze raakte enthousiast voor het vak doordat cliënten geholpen waren met haar deskundige bijstand. Nadat ze in 2009 haar studie met succes had afgerond kwam zij terug bij haar voormalige stagekantoor. Sinds 2012 is ze partner. Als specialist personen- en familierecht slaagt ze er in om elke situatie te doorgronden en tot de beste juridische hulp te komen. En als het nodig is, staat ze haar mannetje in de rechtszaal. Susanne loopt net zo hard voor u in haar toga als voor zichzelf op haar hardloopschoenen.

Momenteel volgt Susanne de vFAS-specialisatieopleiding. Daarnaast is zij sinds februari 2015 voorzitter van de VAO (Vereniging Amersfoortse Ondernemers).