Transitievergoeding 2018

Project beschrijving

Client
 Keistad Advocaten
Datum
 04-01-2018
Categorie
Arbeidsrecht
Project URL
 Bezoek online

Zoals u inmiddels weet is in 2015 ‘nieuwe’ wetgeving ingevoerd voor het arbeidsrecht. Als onderdeel van deze nieuwe wetgeving is ook het systeem van de ontslagvergoeding gewijzigd. Inmiddels hebben we ruim 2,5 jaar geleden afscheid genomen van de kantonrechtersformule en de ontslagvergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag. Hoewel sommige mensen, en zelfs beroepsoefenaren, ook in 2017 nog angstvallig vasthielden aan die oude, vaak hogere, vergoeding. Nu, 2,5 jaar later, is het toch echt de hoogste tijd om die oude vergoedingen uit ons geheugen te wissen en ons te richten op de transitievergoeding en, in geval van ernstig verwijtbaar handelen, op de billijke vergoeding in aanvulling daarop. Naar het verleden kijken is wat ontslagvergoedingen betreft echt niet meer nodig, maar wees wel scherp naar de toekomst toe.

De transitievergoeding is, net als de kantonrechtersformule dat was, onder andere afhankeljk van het aantal jaren dat een werknemer in dienst is. Bovendien is de vergoeding gemaximeerd. Bij de invoering van de WWZ bedroeg de transitievergoeding maximaal € 75.000,00 en dit bedrag staat dan ook in de wet. In lid 3 van artikel 7:673 BW is echter ook vastgesteld dat Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid jaarlijks met ingang van 1 januari de maximale hoogte van de transitievergoeding opnieuw vaststelt. Zo geschiedde dus ook voor 1 januari 2018.

Per 1 januari 2018 bedraagt de transitievergoeding maximaal € 79.000,00 of een jaarsalaris indien dit jaarsalaris van betreffende werknemer hoger is dan € 79.000,00. In 2017 bedroeg de transitievergoeding nog maximaal € 77.000,00.

De oplettende advocaat heeft hier in 2017 al rekening mee gehouden. Het laatste kwartaal van 2017 zijn er namelijk veel regelingen tussen werkgevers en werknemers getroffen die pas in 2018 eindigen. Om onduidelijkheden te voorkomen verdient het vaak de voorkeur om bedragen in de vaststellingsovereenkomst op te nemen. Bij het overeenkomen van een vaststellingsovereenkomst is vergoeding van de transitievergoeing in de regel niet verplicht. Wil de werknemer wel aanspraak maken op die vergoeding dan moeten er in de vaststellingsovereenkomst dus goede afspraken over gemaakt worden. Eind 2017 adviseerde ik werknemers dan ook om geen vaste bedragen in de vaststellingsovereenkomst op te nemen zo lang nog niet duidelijk was hoe hoog de transitievergoeding in 2018 maximaal zou bedragen. Dat scheelt toch weer € 2.000,00.

Naast dat ik mijn cliënten eind 2017 goede feestdagen en het beste voor 2018 heb toegewenst, heb ik cliënten in voorkomende gevallen dus ook gewezen op de nieuwe hoogte van de gemaximeerde transitievergoeding. Heeft u ook eind 2017 een regeling met uw werkgever getroffen, maar neemt u pas in 2018 afscheid en geldt ook voor u een maximale transitievergoeding? Houd de eindafrekening komende maanden scherp in de gaten.

Keistadadvocaten wenst u een succesvol, maar vooral een gezond en leuk 2018 toe!

Lucas Kruiswijk.

Lucas is als specialist aangesloten bij de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland welke vereniging het kwaliteitskeurmerk van de Nederlandse Orde van Advocaten draagt.