Informatie

Geschreven door
 Labee Advocaten
Datum
 12-12-2014
Categorie
Personen- en Familierecht
Link
 Visit online

Fiscale wijzigingen per 1 januari 2015 in het familierecht: wat betekent dit voor u?

U zult er waarschijnlijk al iets over gehoord hebben: met ingang van 1 januari 2015 vinden er (fiscale) wijzigingen plaats die gevolgen (kunnen) hebben voor alle gescheiden ouders met kinderen (op grond van de Wet Hervorming Kindregelingen EK 33.716). Wat houden die wijzigingen in? En wat kan dat voor u betekenen?

De volgende fiscale wijzigingen doen zich per 1 januari 2015 voor:

1.Kinderalimentatie is niet langer fiscaal aftrekbaar.

De alimentatieplichtige ontvangt vanaf 1 januari 2015 geen belastingteruggave meer over het bedrag aan kinderalimentatie, nu de aftrek van kosten voor het levensonderhoud van kinderen jonger dan 21 jaar in 2015 vervalt.

2.Alleenstaande-ouderkorting verdwijnt

Deze wordt afgeschaft. De alleenstaande ouder komt dus niet meer in aanmerking voor deze heffingskorting.

3.Kindgebonden budget wordt verhoogd

Bent u alleenstaande ouder en komt u in aanmerking voor kindgebonden budget (dit hangt van uw inkomen af), dan ontvangt u vanaf 1 januari 2015 een hoger bedrag aan kindgebonden budget.

4.Alleenstaande-ouderkop

Bent u alleenstaande ouder en komt u in aanmerking voor het kindgebonden budget, werkend of niet-werkend, dan komt u vanaf 1 januari 2015 in aanmerking voor alleenstaande-ouderkop.

Gevolgen?

De precieze gevolgen van al deze wijzigingen zijn nu nog niet geheel duidelijk. Er is bijvoorbeeld nog discussie over de wijze waarop de wijzigingen in de alimentatieberekening dienen te worden verwerkt. Wel is al duidelijk dat deze wijzigingen tot gevolg kunnen hebben dat u een ander bedrag aan kinderalimentatie dient te voldoen, dan wel dient te ontvangen. Het kan dan ook van belang zijn om hierover advies in te winnen en na te gaan in hoeverre deze wijzigingen gevolgen voor u kunnen hebben.

Inmiddels heeft zowel de minister, als de Expertgroep Alimentatienormen bovendien aangegeven dat voornoemde wijzigingen per 1 januari 2015 als een wijziging van omstandigheden, ingevolge artikel 1:401 lid 1 BW, kunnen worden aangemerkt. Het is dus mogelijk om de rechtbank te verzoeken om het bedrag aan kinderalimentatie met ingang van 1 januari 2015 te wijzigen.

Mocht u zich afvragen wat de gevolgen van voornoemde wijzigingen voor u kunnen zijn, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

 

Susanne van de Ven

Labee Advocaten Amersfoort

Logo Website