Informatie

Geschreven door
 Keistad Advocaten
Datum
 28-1-2022
Categorie
Arbeidsrecht

Sinds 1 januari 2019 zijn de regels omtrent het ‘kraam- of vaderschapsverlof’ veranderd. Dankzij nieuwe wetgeving in 2019 en 2020 krijgen kersverse vaders én moeders nu langer betaald verlof. Waar voorheen nog werd gesproken van ‘kraam- of vaderschapsverlof’, spreken we tegenwoordig van ‘geboorteverlof voor partners’, wat beter aansluit bij onze huidige maatschappij en een bredere lading dekt. Wat kan de kersverse partner rondom de geboorte van zijn of haar kind aan verlof opnemen?

Interessant om in kaart te brengen, is waar Nederland ‘staat’ ten opzichte van andere Europese landen als het gaat om het geboorteverlof voor partners. In ieder geval hanteert Nederland een bredere en modernere terminologie, waar in de rest van de wereld nog vaak wordt gesproken van kraamverlof of vaderschapsverlof. Los van de terminologie: in welke landen zit je als partner goed? Van oudsher krijgen partners in de Scandinavische landen veel verlof. Zo krijg je in IJsland maar liefst 90 dagen (80%) betaald ‘vaderschapsverlof’, terwijl je het in Italië met slechts één dag moet doen. Sommige landen binnen de EU doen überhaupt niet aan partnerverlof als er een kleintje is geboren, zoals bijvoorbeeld Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Hoe is het geboorteverlof voor partners in Nederland wettelijk geregeld?

Geboorteverlof

Het geboorteverlof voor partners die in loondienst werken, is sinds 1 januari 2019 eenmaal het aantal werkuren per week. Werkt de partner bijvoorbeeld 5 dagen 4 uur per dag? Dan krijgt hij of zij 20 uur verlof: 5 x 4 werkuren. Als werkgever betaalt u het loon tijdens dit verlof volledig door. Uw werknemer heeft de vrijheid om de verlofdagen van het geboorteverlof naar eigen inzicht op te nemen, als dit maar gebeurt binnen 4 weken na de geboorte van het kind.

Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG)

Kersverse ouders weten dat er veel op je afkomt na de geboorte van een (eerste) kind. Dan is een weekje vrij om de net bevallen partner te ondersteunen en om de eerste zorgtaken onder de knie te krijgen misschien fijn, maar vooral broodnodig. Veel pas bevallen ouders en hun partners hebben behoefte aan meer tijd samen en vaak staat het hoofd van de partner ook (nog) niet naar werk. Sinds 1 juli 2020 bestaat daarom de wettelijke mogelijkheid – afgekort heel toepasselijk de ‘WIEG’ – om extra geboorteverlof op te nemen.

Op basis van de ‘WIEG’ kunnen partners na het reguliere geboorteverlof van een werkweek, aanvullend maximaal nog eens 5 werkweken ‘aanvullend geboorteverlof’ opnemen. Ook hier gaat het om (5 keer) het aantal werkuren per week.

De partner die aanvullend geboorteverlof wenst op te nemen, moet dit binnen 6 maanden na de geboorte van het kind doen en kan dit pas doen, nadat hij of zij eerst het reguliere geboorteverlof van een week heeft opgenomen. De maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof mag de partner achter elkaar of in gedeeltes opnemen.

Wie betaalt dat?

Om het risico c.q. de kosten van het opnemen van aanvullend geboorteverlof niet bij de werkgever neer te leggen, krijgt de partner tijdens het aanvullend geboorteverlof geen salaris, maar heeft hij of zij recht op een uitkering van het UWV. Deze uitkering is maximaal 70% van het dagloon (en maximaal 70% van het maximumdagloon).
De financiële risico ’s van geboorteverlof voor u als werkgever zijn dus beperkt tot de loonkosten van een werkweek, namelijk voor het reguliere geboorteverlof. Besluit uw werknemer daarna ook nog aanvullend geboorteverlof op te nemen, dan zijn de kosten daarvan voor het UWV.

Aanvragen uitkering UWV en termijnen

Uw werknemer moet in beginsel minimaal 4 weken voor ingang van het verlof het verlof bij u melden. Uitzondering is wanneer het kind te vroeg geboren wordt. U kunt als werkgever alleen bij een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang het verlof tot 2 weken van te voren veranderen. Dit kan alleen in overleg met de werknemer.

Als werkgever kunt u vanaf 4 weken voor het extra geboorteverlof tot uiterlijk 4 weken na de laatste verlofdag bij het UWV de uitkering namens de werknemer aanvragen. Hierbij geeft u de geboortedatum van het kind, het aantal weken dat de werknemer verlof wil opnemen, de ingangsdatum van het verlof en de bevestiging dat het reguliere geboorteverlof is opgenomen. Ook geeft u aan of het UWV de uitkering aan de werknemer of de werkgever moet uitbetalen.

Hebben u en uw werknemer alles goed geregeld? Dan kunt u tot slot alvast beschuit en muisjes in de bedrijfskantine klaarzetten!

Stijn Maas