Informatie

Geschreven door
 Keistad Advocaten
Datum
 18-10-2021
Categorie
Ondernemingsrecht

In de praktijk vinden er veel zogenaamde turboliquidaties plaats. Dit kan betekenen dat een rechtspersoon van de ene op de andere dag is ontbonden en uitgeschreven. Is sommige gevallen kan er dan nog een schuldeiser zijn of is er soms toch nog een bate. In dat geval kan de rechtbank op verzoek van een belanghebbende de vereffening heropenen en zo nodig een vereffenaar benoemen. Deze vereffenaar kan de rechten van de rechtspersoon tijdelijk weer geldend maken, zodat de schuld kan worden voldaan of de bate kan worden ontvangen. Tijdens deze periode van vereffening wordt aan de naam van de rechtspersoon ‘in liquidatie’ toegevoegd.

Lees meer
Hoe gaat dit nu in de praktijk in zijn werk? De belanghebbende dient een verzoekschrift in bij de rechtbank, die vervolgens zal beoordelen of de verzoeker voldoende belang heeft bij de heropening. De verzoeker moet aantonen dat er een niet vereffende bate is, of – in het geval de belanghebbende een schuldeiser is – dat er liquidatiesaldo aan de rechthebbende is uitgekeerd, dat kan worden teruggevorderd.

Wanneer de rechtbank besluit de vereffening te heropenen en een vereffenaar te benoemen, herleeft de rechtspersoon, maar uitsluitend met het doel de vereffening af te wikkelen. De vereffenaar is dan bevoegd om van alle gerechtigden het te veel aan saldo terug te vorderen.

Rechter tikt Belastingdienst op de vingers en legt dwangsom op

Een recyclingbedrijf dat twee jaar geleden na een boekenonderzoek voor miljoenen euro’s aan navorderingen en boetes kreeg opgelegd van de belastinginspecteur, maakte hiertegen bezwaar bij de Belastingdienst. Om die bezwaarprocedure te kunnen voeren, vroeg het bedrijf kopieën op van het volledige dossier. In de bezwaarprocedure stelde de inspecteur slechts gedeeltelijk afschriften beschikbaar en weigerde hij inzage te geven in de rest van het dossier. De voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland oordeelde in deze procedure dat belastingplichtigen recht hebben op inzage van álle volledige afschriften.

Lees meer
Aan belastingbetalers die bezwaar maken tegen een aanslag of een boete moet de Belastingdienst desgevraagd een afschrift geven van het volledige dossier, waarop zulke maatregelen zijn gebaseerd. De belastinginspecteur werd in deze procedure dan ook stevig terechtgewezen, omdat hij dit weigerde.

Proceskosten én dwangsom

In het kort geding dat het recyclebedrijf aanspande, legt de voorzieningenrechter de Belastingdienst een dwangsom op van maximaal € 50.000 om alsnog kopieën te verstrekken van alle dossierstukken. Daarnaast veroordeelt de rechter de Belastingdienst tot betaling van alle proceskosten, te weten € 15.000. De rechter motiveert de veroordeling in alle kosten door te stellen dat er sprake is van een situatie waarin de belastinginspecteur tegen beter weten in heeft gehandeld door geen afschrift te willen verstrekken.

Denise van Zijl (zij schreef deze column eerder voor Fiscount)

Bron: Uitspraak Rechtbank Gelderland ECLI:NL:RBGEL:2021:5341