Informatie

Geschreven door
 Keistad Advocaten
Datum
 28 februari 2018
Categorie
Personen- en Familierecht
Link
 Visit online

Wanneer u vandaag de dag in het huwelijksbootje stapt, ziet dat huwelijksbootje er anders uit dan voor 1 januari 2018. Per 1 januari 2018 is namelijk de Wet beperking gemeenschap van goederen in werking getreden. Dat betekent dat u vanaf die datum niet meer automatisch in algehele gemeenschap van goederen* huwt. Er ontstaat een beperkte gemeenschap van goederen**. Dit geldt ook wanneer u een geregistreerd partnerschap aangaat.

Wat betekent dit voor u?
Binnen de beperkte gemeenschap
Bezittingen (vermogen) en schulden die voor het huwelijk van u gezamenlijk waren of tijdens het huwelijk worden verkregen, worden automatisch gemeenschappelijk eigendom. En wanneer één van u tijdens het huwelijk een onderneming start, behoort deze onderneming tot de beperkte gemeenschap.

Buiten de beperkte gemeenschap
Bezittingen (vermogen) en schulden die voor het huwelijk van één van u waren, blijven voortaan ook na het sluiten van het huwelijk privé. Daarnaast blijven erfenissen, schenkingen of giften die tijdens het huwelijk worden verkregen voortaan standaard buiten de beperkte gemeenschap van goederen. Het is dus niet meer noodzakelijk om een uitsluitingsclausule te verbinden aan erfenissen en schenkingen om ervoor te zorgen dat deze privé blijven als u gaat trouwen.
Daarnaast geldt dat, indien één van u al voor het huwelijk een onderneming had, deze onderneming ook buiten de beperkte gemeenschap valt.

Wanneer moet ik met deze wet rekening houden?
De wet heeft alleen gevolgen voor huwelijken die plaatsvinden na de inwerkingtreding van de Wet beperking gemeenschap van goederen, dat is dus vanaf 1 januari 2018. Wanneer u voor 1 januari 2018 gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, geldt deze nieuwe regelgeving dus niet voor u.

Huwelijkse voorwaarden of algehele gemeenschap van goederen
Het blijft mogelijk, ook na inwerkingtreding van de hiervoor genoemde wet, om in algehele gemeenschap van goederen te trouwen. U moet dan huwelijkse voorwaarden laten opstellen en vastleggen. Ook blijft het mogelijk om andere afspraken te maken in de huwelijkse voorwaarden.

Tijdig advies inwinnen
De nieuwe regelgeving heeft tot gevolg dat het nu nog verstandiger wordt om tijdig, dus vooraf, advies in te winnen. Laat u goed adviseren over het voorhuwelijkse vermogen, de voorhuwelijkse schulden en de gevolgen van de beperkte gemeenschap vóórdat u in het huwelijksbootje stapt. Dan weet u waar u voor uw huwelijk en tijdens uw huwelijk (geregistreerd partnerschap) rekening mee kunt houden en voorkomt u verrassingen.

Wij helpen u graag en horen het graag als u vragen heeft.

Susanne van de Ven
Keistad Advocaten

 

*Gemeenschap van goederen:  alle bezittingen en schulden van echtgenoten worden gemeenschappelijk, op enkele uitzonderingen na

**Beperkte gemeenschap van goederen: slechts een deel van de bezittingen en schulden van de echtgenoten wordt gemeenschappelijk