Wetsvoorstel geeft rechters bevoegdheid om gespreide betalingsregeling op te leggen

Informatie

Geschreven door
 Keistad Advocaten
Datum
 27-9-2022
Categorie
Ondernemingsrecht

De civiele rechter krijgt de bevoegdheid om een gespreide betalingsregeling op te leggen, wanneer het redelijkerwijs niet van een schuldenaar kan worden geëist dat hij zijn schuld in één keer betaalt. De Raad voor de Rechtspraak heeft positief geoordeeld over een wetsvoorstel dat dit regelt. In een wetgevingsadvies stelt de raad dat de rechter op deze manier in staat wordt gesteld om maatwerk te leveren. Dit kan leiden tot een realistische betalingsregeling, waarmee alle partijen zijn geholpen. Doel van het wetsvoorstel is om de positie van personen te verbeteren, die niet in één keer hun schuld kunnen betalen.

Op dit moment is het wettelijk zo geregeld dat iemand zijn schuld alleen in termijnen mag voldoen als de schuldeiser daarmee instemt. Het wetsvoorstel moet hier verandering in brengen. Door de rechter de bevoegdheid te geven om een betalingsregeling op te kunnen leggen, mag de schuld op termijn worden voldaan. Op deze manier wordt voorkomen dat de schuldenaar een te groot bedrag ineens moet betalen, waardoor hij of zij alleen maar verder in de financiële problemen raakt.

Denise van Zijl