Ondernemingsrecht Amersfoort

 

Ondernemingsrecht Keistad Advocaten
Ondernemingsrecht is het rechtsgebied dat zich bezighoudt met rechtspersonen met een winstoogmerk. Hieronder vallen bijvoorbeeld naamloze en besloten vennootschappen, vennootschappen onder firma en andere bedrijven.

Voor het oprichten, beëindigen en voeren van zulke bedrijven gelden regels en moeten zaken vastgelegd worden. Onze advocaat in het Ondernemingsrecht helpt u graag bij het overzichtelijk vastleggen van al uw wensen en verplichtingen. Als er onduidelijkheid of onenigheid is, kuan zij u bijstaan. Ook begeleidt ze u wanneer een samenwerking onverhoopt moet worden beëindigd.

Zij helpt u onder meer bij:
– Het oprichten van uw eigen bedrijf
– Herstructurering binnen uw bedrijf
– De uitkoop van een aandeelhouder of vennoot
– Regels en verplichtingen rondom bestuurdersaansprakelijkheid
– Het opstellen van algemene bedrijfsregelingen
– het opstellen van samenwerkingsovereenkomsten, koopovereenkomsten van activa en passiva en andere overeenkomsten binnen het ondernemingsrecht.

Heeft u hulp nodig op het gebied van ondernemingsrecht, neem dan contact op met Keistad Advocaten te Amersfoort.