Informatie

Het bestuur van een vennootschap start een WHOA-procedure (Wet homologatie onderhands akkoord) om de schulden te ‘herstructureren’, met het doel hiermee een faillissement te voorkomen. De aandeelhouders zijn het echter niet eens met dit herstructureringstraject en vinden dat ze te weinig informatie krijgen. Zij willen daarom de voorzitter van de RvC ontslaan. Het bestuur wil dit niet, omdat het WHOA-traject hiermee in gevaar komt. Het bestuur vraagt de rechtbank gedurende het traject het stemrecht van de aandeelhouders te beperken, zodat zij geen bestuurder of commissaris mogen benoemen, schorsen of ontslaan. Hoe pakt dat uit?

Lees meer
Rechtbank Zeeland-West-Brabant wijst de voorziening die de vennootschap vraagt toe: de algemene vergadering mag de voorzitter, een commissaris of het bestuur voor de duur van de akkoordprocedure niet ontslaan, vervangen of schorsen. Het bestuur moet het proces in alle rust kunnen voortzetten, zonder de dreiging van aandeelhouders om het bestuur of (de voorzitter van) de RvC de laan uit te sturen. De bevoegdheid van de algemene vergadering om bestuurders en commissarissen te benoemen en te ontslaan kan worden beperkt tijdens een WHOA-procedure. De WHOA biedt dergelijke mogelijkheden wanneer schuldeisers of aandeelhouders niet willen meewerken aan de herstructurering van de onderneming. In de Faillissementswet staat ook dat bepaalde regels over de besluitvorming door de algemene vergadering niet van toepassing zijn wanneer op basis van de WHOA een akkoord wordt aangeboden. Een aandeelhouder mag een WHOA-akkoord niet belemmeren.

De wetgever heeft ervoor gekozen om het bestuur de lead te geven bij een herstructurering, niet de aandeelhouders. Vinden de schuldeisers of aandeelhouders dat hun belangen niet voldoende worden gerespecteerd door de vennootschap? Dan kunnen zij een verzoek doen tot het benoemen van een herstructureringsdeskundige. De rechtbank oordeelt dat dat ook in deze zaak kan. Het traject om te komen tot een onderhands akkoord bevindt zich in een vergevorderd stadium en kan daardoor ook snel aan de schuldeisers en aandeelhouders ter goedkeuring worden voorgelegd.

Voor vragen over de WHOA kun je contact opnemen met Denise van Zijl (advocaat ondernemingsrecht). vanzijl@keistadadvocaten.nl