Informatie

Een vennootschap onder firma (vof) is een contractuele samenwerking die in de praktijk veel voorkomt. Deze samenwerking kan vergaande gevolgen hebben – ook nadat een firmant is uitgetreden. Wanneer je als vennoot uit een vof treedt, ben je daarmee namelijk niet zonder meer ook van alle verplichtingen af. Let daarom op welke verplichtingen je als vennoot bent aangegaan in overeenkomsten die ook na je uittreding nog doorlopen. Om dit te voorkomen, kun je als uittredende vennoot aan de verhuurder of andere contractpartijen vragen om jou te ontslaan uit de hoofdelijke aansprakelijkheid. Gebeurt dit niet, dan draai je als uittredende vennoot mede op voor de gevolgen.

Dit blijkt ook uit de uitspraak van de rechtbank Rotterdam. In deze zaak ging het om aansprakelijkheid voor een huurschuld die na uittreden was ontstaan. De les hieruit: als de uitgetreden vennoot destijds samen met zijn of haar medevennoot de huurovereenkomst heeft ondertekend (waarin is bepaald dat beiden zich tot de einddatum van de overeenkomst hebben verbonden), dan kunnen zij ook beiden worden aangesproken op nakoming daarvan. De hoofdelijke aansprakelijkheid eindigt dus niet zonder meer door uit te treden als vennoot of zelfs door ontbinding van de vennootschap.

Wil je meer weten over hoofdelijke aansprakelijkheid in vennootschappen en het beperken daarvan? Bel of mail Denise van Zijl, advocaat ondernemingsrecht: vanzijl@keistadadvocaten.nl.

Denise van Zijl