Gerechtshof Den Haag ontkent risico’s en privacy UBO (Ultimate Beneficial Owners)

Informatie

Geschreven door
 Keistad Advocaten
Datum
 28-1-2022
Categorie
Ondernemingsrecht

Privacy First is een stichting die opkomt voor de privacy van alle burgers in Nederland. De stichting vordert in kort geding (voorlopige) buitenwerkingstelling van de UBO-wet aangezien deze in strijd zou zijn met het grondrecht op privacy en met het recht op bescherming van de persoonsgegevens van de UBO’s.
De rechtbank heeft de vordering in eerste aanleg afgewezen. Hof Den Haag Haagse komt tot dezelfde beslissing nu niet aannemelijk is gemaakt dat de UBO’s op korte termijn ernstige schade zullen leiden. Dat is een vereiste om op Europese richtlijnen gebaseerde wetgeving in een kort geding (voorlopig) buiten werking te kunnen stellen.

De wetgeving naar aanleiding van de Europese anti-witwas richtlijn is in Nederland in werking getreden in september 2020. In die wetgeving is onder meer bepaald dat vennootschappen in het handelsregister moeten registreren wie hun ‘uiteindelijk begunstigden’ ofwel ’ultimate beneficial owners’ (UBO’s) zijn. Met deze UBO’s zijn bedoeld de natuurlijke personen die de uiteindelijke eigenaren zijn. Daarbij moet een aantal persoonsgegevens van de UBO’s worden opgegeven. Ook de aard en omvang van het door hen gehouden economisch belang dienen opgegeven te worden. Het algemene publiek kan via het UBO-register dit economisch belang, de geboortemaand- en jaar, de woonplaats en nationaliteit van de UBO te weten komen, maar het adres, het burgerservicenummer, en het geboorteland en -datum zijn alleen door instanties als de Belastingdienst in te zien.

Denise van Zijl

Bron: ECLI:NL:GHDHA:2021:2176