Informatie

Hoe zorg je voor een goede aandeelhoudersovereenkomst?

Bij een vennootschap met meerdere aandeelhouders is het raadzaam om afspraken vast te leggen in een aandeelhouderovereenkomst. Dit geldt niet alleen voor de situatie waarin de verdeling 50/50 is, maar ook – of zelfs juist – wanneer er sprake is van een of meer ‘kleine’ aandeelhouders. Door afspraken vast te leggen, voorkom je later onduidelijkheid en een noodzakelijke gang naar de rechter, arbiter of mediator. Belangrijke onderwerpen die je kunt vastleggen zijn: vaststelling van de prijs van de aandelen bij overdracht in geval van overlijden, beroepsongeschiktheid, vrijwillig én onvrijwillig uittreden van aandeelhouders. Dat is niet het enige.

Lees meer
Verder kan gedacht worden aan afspraken over de arbeidsinzet en beloning, de wijze van besluitvorming binnen de algemene vergadering van aandeelhouders en het bestuur en een geschillenregeling. Ook regelingen ten aanzien van non-concurrentie, dividendbeleid en de financiering in groei- en verliessituaties worden in de praktijk vastgelegd in een aandeelhoudersovereenkomst. Ook wanneer er al een aandeelhoudersovereenkomst is, is het verstandig om regelmatig na te gaan of de inhoud daarvan nog voldoet aan de huidige situatie en wensen.

Denise van Zijl is advocaat ondernemingsrecht en kan je hierbij adviseren (vanzijl@keistadadvocaten.nl / (06)23372324).