Informatie

Verpandingsverboden zorgen voor een hoop complicaties bij de incasso en verminderen de financieringsmogelijkheden. De regering heeft daarom op 2 juni 2020 het wetsvoorstel Wet opheffing verpandingsverboden bij de Tweede Kamer ingediend, met als doel deze verboden van overdracht en verpanding op te heffen. In het voorstel wordt elke vorm van uitsluiting van overdracht en verpanding van een vordering nietig. Ook moet een mededeling van overdracht of verpanding aan de schuldenaar voortaan schriftelijk gebeuren. Dit wetsvoorstel wordt op 19 juni 2023 besproken in de Tweede Kamer.

De regering wil met deze wet een einde maken aan het uitsluiten van de overdracht of verpanding van geldvorderingen op naam, die voortkomen uit de uitoefening van een beroep of bedrijf. Op deze manier zijn handelsvorderingen beschikbaar voor financieringsdoeleinden, en kan met name het mkb de kredietruimte vergroten.

De wet geldt alleen voor handelsvorderingen. Geldleningen waarbij meerdere partijen als uitlener optreden zijn uitgezonderd, evenals het gedeelte van een handelsvordering dat op een g-rekening moet worden betaald. Wordt de wet aangenomen, dan zijn de nieuwe regels drie maanden na de inwerkingtreding hiervan van toepassing op bestaande vorderingen.

Heb je vragen over deze nieuwe regeling of wil je de gevolgen weten voor contracten of algemene voorwaarden? Neem gerust contact met mij op voor advies.

Denise van Zijl (vanzijl@keistadadvocaten.nl)

advocaat ondernemingsrecht