Informatie

Geschreven door
 Keistad Advocaten
Datum
 01-10-2021
Categorie
Ondernemingsrecht

Ondernemers die overwegen hun bedrijf te beëindigen zonder faillissement, moeten rekening houden met nieuwe wetgeving waardoor een turboliquidatie minder eenvoudig wordt. Via een turboliquidatie kan een rechtspersoon relatief gemakkelijk worden ontbonden. De vennootschap wordt zonder onderzoek van derden uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel en ook wordt geen curator aangesteld. Schuldeisers moeten zelf actie ondernemen, bijvoorbeeld door de vereffening te heropenen of het faillissement aan te vragen. Dat brengt kosten met zich mee die meestal niet kunnen worden verhaald. De nieuwe wetgeving moet de positie van schuldeisers verbeteren.

Lees meer

In dit wetsvoorstel wordt de bestuurder onder andere opgedragen om financieel verslag te doen bij de Kamer van Koophandel omtrent de situatie van de rechtspersoon op het moment van de liquidatie. Alle schuldeisers moeten over deze stap worden ingelicht.

Verder wordt in het conceptwetsvoorstel een financiële verantwoordings- en bekendmakingsplicht voor bestuurders geïntroduceerd. Deze plicht houdt onder meer in dat de balans en staat van baten en lasten met betrekking tot het boekjaar waarin de rechtspersoon is ontbonden, wordt gedeponeerd bij het Handelsregister. Dit moet de transparantie van de turboliquidatie vergroten, de rechtsbescherming van schuldeisers verbeteren en moet het mogelijk maken om misbruik ervan effectiever te bestrijden. Zo kan bij misbruik aan een bestuurder een civielrechtelijk bestuursverbod worden opgelegd. Dit betekent dat deze persoon geen bestuurder meer kan worden bij een andere rechtspersoon. Bovendien wordt in het wetsvoorstel niet nakoming aangemerkt als een economisch delict.

Gevolgen nieuwe regels

De nieuwe regels voor een turboliquidatie verbeteren de positie van schuldeisers. Ook moeten bestuurders die gebruik willen maken van een turboliquidatie, bij hun planning rekening houden met deze nieuwe wetgeving. Wanneer de wet in werking treedt is nog niet bekend. Maar omdat door de wetgever in de toelichting wordt verwezen naar de huidige economische situatie, mag verwacht worden dat de wet zo snel als mogelijk wordt ingevoerd.

Denise van Zijl (zij schreef deze column eerder voor Fiscount)