Informatie

Geschreven door
 Keistad Advocaten
Datum
 26 januari 2019
Categorie
Strafrecht

Amersfoort, 26 januari 2019
Rijden onder invloed

Vrijspraken voor het rijden onder invloed lijken steeds zeldzamer te worden. Afgelopen week hield de Hoge Raad een door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden gegeven vrijspraak in stand.

Uitspraak Hoge Raad afgelopen week

Een vrijspraak voor het rijden onder invloed wordt gegeven indien het onderzoek naar het alcoholgebruik niet volgens de voorschriften heeft plaatsgevonden, mits die voorschriften deel uitmaken van de strikte waarborgen waarmee het onderzoek naar het alcoholgebruik is omringd.

Een van die strikte waarborgen is dat aan de verdachte die een ademonderzoek heeft ondergaan, direct het resultaat wordt medegedeeld, en indien het vermoeden bestaat dat de verdachte meer alcohol heeft genuttigd dan toegestaan deze erop wordt gewezen dat hij het recht op een tegenonderzoek heeft. Klik hier voor de uitspraak van de Hoge Raad.

Reeks uitspraken uit het verleden:

Het is, als gezegd, vaste jurisprudentie dat indien ten aanzien van de ademanalyse niet is voldaan aan de strikte waarborgen waarmee dit onderzoek is omkleed, het onderzoek niet kan gelden als een onderzoek als bedoeld in artikel 8 WVW 1994. Dit geldt bijvoorbeeld indien het ademanalyseapparaat niet is voorzien van een geldige verklaring van goedkeuring (HR 22 december 1992, NJ 1993/386), indien niet is gehandeld overeenkomstig het bij het ademanalyseapparaat behorend gebruiksvoorschrift (HR 30 januari 1996, NJ 1996, 454), indien de 20-minuten termijn niet in acht is genomen (HR 8 juli 1992, NJ 1993, 14), of indien het resultaat van het onderzoek niet aanstonds aan de verdachte is medegedeeld (HR 21 september 2010, NJ 2010, 519).

De achtergrond van deze jurisprudentie is dat er in die gevallen twijfel kan ontstaan omtrent de juistheid van het ademonderzoeksresultaat, dan wel dat de verdachte niet in de gelegenheid is gesteld middels het hem toekomende recht op contra-expertise, het resultaat daarvan ter discussie te stellen.