Informatie

Geschreven door
 Keistad Advocaten
Datum
 31-8-2022
Categorie
Ondernemingsrecht

Er komen strengere eisen voor turboliquidatie van rechtspersonen. Dit is de portee van het wetsvoorstel Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie, dat (na een jaar van openbare consultatie) begin juli werd ingediend bij de Tweede Kamer. Dit moet zorgen voor meer transparantie rondom turboliquidatie en het misbruik hiervan bestrijden, met het doel om schuldeisers zo beter te kunnen beschermen. Het wetsvoorstel geldt voor alle privaatrechtelijke rechtspersonen, dus niet alleen voor de bv. Naar verwachting zullen de komende tijd meer ondernemers door middel van turboliquidatie hun bedrijf willen stoppen. Daarom wordt aangestuurd op invoering op korte termijn.

Een rechtspersoon houdt na zijn ontbinding onmiddellijk op te bestaan als er op het moment van ontbinding geen activa (‘baten’) meer zijn. Dat is ook het geval als de rechtspersoon geen activa heeft, maar wel schulden. Omdat er geen vereffening van vermogen plaatsvindt, wordt de term ‘turboliquidatie’ gehanteerd. Een opgaaf bij de kamer van Koophandel is voldoende om het bestaan van de rechtspersoon te beëindigen.

Verplichte stukken voor KvK

In het wetvoorstel wordt een verplichting voor het bestuur van een rechtspersoon opgenomen om na turboliquidatie een aantal stukken bij de Kamer van Koophandel te deponeren, waaronder:

  • een slotbalans en staat van baten en lasten over het boekjaar waarin de rechtspersoon is ontbonden en over het hieraan voorafgaande boekjaar;
  • een beschrijving van de oorzaak voor het ontbreken van baten ten tijde van ontbinding;
  • een beschrijving van de wijze waarop de baten te gelde zijn gemaakt;
  • een beschrijving van de wijze waarop de opbrengsten zijn verdeeld;
  • een beschrijving van de redenen voor het onbetaald laten van (een) schuldeiser(s); en
  • eventuele ontbrekende jaarrekeningen over eerdere boekjaren die niet zijn gepubliceerd.

De regeling vervalt twee jaar na inwerkingtreding daarvan, maar de mogelijkheid is ingebouwd dat deze kan worden verlengd.

Heb je vragen over een turboliquidatie? Denise van Zijl is advocaat ondernemingsrecht en kan je hierin adviseren.

 

Denise van Zijl