Informatie

Geschreven door
 Keistad Advocaten
Datum
 21-2-2022
Categorie
Ondernemingsrecht

In Nederland opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten in Nederland moeten de gegevens bijhouden en registreren van uiteindelijk belanghebbenden (Ultimate Beneficial Owners (UBO’s)). Op 27 september 2020 is daartoe het UBO-register in werking getreden. Dit moet voorkomen dat het financiële stelsel wordt gebruikt voor witwassen en terrorismefinanciering. Bestaande registratie-plichtige vennootschappen hebben na de inwerkingtreding van het wetsvoorstel 18 maanden de tijd gekregen om hun UBO(’s) in het UBO-register vast te leggen. Let op: dit betekent dat alle UBO’s uiterlijk 27 maart 2022 geregistreerd moeten zijn!

In de wetgeving hiervoor is onder meer bepaald dat vennootschappen hun ‘uiteindelijk begunstigden’ (UBO’s) moeten registreren. Met deze UBO’s worden de natuurlijke personen bedoeld die de uiteindelijke eigenaren zijn. Hiervan is sprake indien iemand:
• meer dan 25% van de aandelen heeft in een bv; of
• meer dan 25% eigendomsbelang heeft in een vof; of
• meer dan 25% stemrecht heeft bij een statutenwijziging van een stichting.

Een organisatie heeft 1 of meer UBO’s. Iedere UBO dient een aantal persoonsgegevens op te geven, maar ook de aard en omvang van het gehouden economisch belang. Het algemene publiek kan via het UBO-register dit economisch belang, de geboortemaand en het geboortejaar, de woonplaats en nationaliteit van de UBO te weten komen, maar het adres, het Burgerservicenummer en het geboorteland en de geboortedatum zijn alleen door instanties als de Belastingdienst in te zien.

Denise van Zijl