Informatie

Bijna de helft van de ouders is niet getrouwd of heeft geen geregistreerd partnerschap wanneer zij kinderen krijgen. Ongehuwde en niet-geregistreerde ouders dienden tot 1 januari 2023 hun kind eerst bij de gemeente te erkennen en daarna het gezamenlijk gezag aan te vragen bij de rechtbank. In de praktijk werd dit wel eens vergeten of bleken zij dit als lastig te ervaren waardoor het gezamenlijk gezag niet altijd geregeld werd.

Om het regelen van het gezamenlijk gezag makkelijker te maken, verandert met ingang van 1 januari 2023 de wet. Bij erkenning van het kind verkrijgt de ongehuwde of niet-geregistreerde ouder voortaan automatisch het gezamenlijk ouderlijk gezag met de moeder. Een bezoekje aan de gemeente is dus voldoende.

De nieuwe wet geldt niet met terugwerkende kracht. Dit houdt in dat de wet alleen geldt voor nieuwe erkenningen na 1 januari 2023. Als het kind vóór 1 januari 2023 is erkend, moet de ongehuwde of niet-geregistreerde ouder alsnog samen met de moeder het gezamenlijk gezag aanvragen bij de rechtbank. Dit geldt ook als de erkenning (van de ongeboren vrucht) voor 1 januari 2023 heeft plaatsgevonden en de geboorte van het kind na 1 januari 2023.

De ongehuwde of niet-geregistreerde ouder verkrijgt het gezamenlijk ouderlijk gezag dus alleen wanneer een kind wordt erkend na 1 januari 2023.

Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Ellen van de Burgwal, Susanne van de Ven en Mariëlle Modderkolk

Keistad Advocaten